Loveld heeft steeds veel aandacht gehad voor het milieu.

Alle proceswater wordt zelf gewonnen. 75% komt voort uit regenwateropvang, 25% uit eigen grondwaterwinning. Hiervoor zijn opslagtanks gebouwd voor 240 m3.

Alle afvalwater en oppervlaktewater wordt verzameld en geconditioneerd tot een neutrale ph. Hiervoor is een bufferinstallatie en een doseringsinstallatie gebouwd.

Alle afval wordt gescheiden verzameld en zoveel als mogelijk gerecycleerd.

Er is uiteraard afgescheiden opslag van gevaarlijke producten. Het is trouwens een bedrijfspolitiek om potentieel schadelijke producten zoveel mogelijk te vermijden.

In 2009 is geïnvesteerd in een PV-installatie met een capaciteit van 708 kWp. De opbrengst hiervan dekt 75% van het elektriciteitsverbruik op jaarbasis.

Loveld is ook NBN EN ISO 14001:2015 gecertifieerd. Met  onze interne milieucoördinator en een externe kwaliteitsadviseur staan we garant dat al onze elementen op de meest milieuvriendelijke manier worden vervaardigd.

Let's connect, volg ons op

Ontvang updates over nieuwe projecten


    ©2019 LOVELD | All rights reserved | Privacy policy | Disclaimer | BTW BE 0445.434.193