Privacy Policy

Privacy beleid

Inleiding – Hoe verwerkt Loveld uw persoonsgevens?

We begrijpen dat uw privacy belangrijk is voor u en we doen dan ook al het nodige om deze te respecteren. We willen u onmiddellijk geruststellen! Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door Loveld nv (Brug Zuid 12, 9880 Aalter). We bezorgen uw persoonsgegevens niet aan derden en gebruiken uw gegevens enkel om onze producten binnen een B2B context aan u aan te bieden.

Hieronder kunt u gedetailleerd lezen hoe we uw gegevens gebruiken. We verwerken persoonsgegevens steeds conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR).

Indien u additionele vragen heeft over onze omgang met persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen met secretar@loveld.com.
page1image241829168

Hoofdstuk I – Waarom verwerkt Loveld u persoonsgevens?

 1. Loveld verwerkt uw persoonsgegevens voor de verkoop van beton en gevelarchitectuur elementen en projecten binnen de B2B context.
 2. Om een marktonderzoek of klantentevredenheidsonderzoek te doen ter verbetering van de kwaliteit van de Loveld dienstverlening en producten
 3. Om klachten, suggesties, meldingen en vragen te behandelen
 4. Loveld gebruikt persoonsgegevens ook voor het versturen van nieuwsbrieven gerelateerd aan de eigen producten en dienstverlening. Ieder contactpersoon kan zich steeds uitschrijven op deze nieuwsbrieven.

Hoofdstuk II – Welke persoonsgegevens verwerkt Loveld?

De volgende gegevens worden door Loveld verwerkt ter ondersteuning van de in hoofdstuk 1 beschreven verwerkingsdoeleinden:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer/ GSM nummer

Hoofdstuk III – Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Alle persoonsgegevens worden bewaard tot 5 jaar na de laatste aankoop bij Loveld nv.

Hoofdstuk IV – Uw Privacy rechten uitoefenen bij Loveld?

 1. U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor nieuwsbrieven.
 2. U kunt van ons een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U hebt het recht tot inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit overzicht kan u helpen om na te gaan of u ook van uw andere rechten (bijvoorbeeld uw recht tot wijziging van gegevens) gebruik wil maken.
 3. U kunt ons vragen om uw persoonsgegeven aan te passen of aan te vullen. Indien u merkt dat de persoonsgegevens die we over u beschikken onjuist of onvolledig zijn, kan u ons vragen om deze aan te passen, respectievelijk aan te vullen.
 4. U kunt ons vragen om bepaalde van uw persoonsgegevens te verwijderen. U hebt op basis van de privacyregels het recht om ons te vragen bepaalde gegevens te verwijderen. Dit is enkel mogelijk wanneer deze gegevens niet meer nodig zijn om een bepaald doel te bereiken.
 5. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens in een elektronisch leesbare format te ontvangen. Op basis van de privacyregels hebt u het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt ons dus vragen om alle persoonsgegevens die u ons bezorgd heeft te ontvangen in een elektronisch formaat dat gelezen kan worden.

Al deze rechten kunnen uitgeoefend worden door contact op te nemen met secretar@loveld.com.

Hoofdstuk V – Informatieveiligheid

 1. Loveld waakt erover dat uitsluitend de personen die uw persoonsgegevens effectief moeten verwerken voor hun professionele activiteiten toegang hebben tot uw gegevens.
 2. We verbinden ons er bovendien toe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. Om deze veiligheid te garanderen, maken we onder meer periodieke back-ups.

Hoofdstuk VI – Cookies

Loveld maakt geen gebruik van cookies of andere trackers op de Loveld website. U kan dus volledig anoniem onze website bezoeken en meer informatie verzamelen over onze producten en dienstverlening.

Let's connect, volg ons op

Ontvang updates over nieuwe projecten


©2019 LOVELD | All rights reserved | Privacy policy | Disclaimer | BTW BE 0445.434.193